Издание «Газпром переработка»http://pererabotka.gazprom.ru/?from=rssruWed, 17 Jan 2018 22:01:45 +0000Wed, 17 Jan 2018 22:01:45 +0000Thu, 11 Jan 2018 06:29:35 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8c/140/pererabotka14-(1)_korr_s-dlya-sajta-itog.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8c/140/pererabotka14-(1)_korr_s-dlya-sajta-itog.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 14 (119) декабрь 2017]]>]]>Thu, 21 Dec 2017 11:23:43 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8a/138/pererabotka13_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8a/138/pererabotka13_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 13 (118) декабрь 2017]]>]]>Mon, 18 Dec 2017 07:53:57 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/88/136/korr.-pererabotka_12_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/88/136/korr.-pererabotka_12_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 12 (117) ноябрь 2017]]>]]>Thu, 07 Dec 2017 06:40:34 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/86/134/korr.-pererabotka_11_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/86/134/korr.-pererabotka_11_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 11 (116) ноябрь 2017]]>]]>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/85/133/pererabotka10_korr-(2)_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/85/133/pererabotka10_korr-(2)_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 10 (115) октябрь 2017]]>]]>Thu, 28 Sep 2017 10:56:40 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7f/127/pererabotka09_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7f/127/pererabotka09_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 9 (114) сентябрь 2017]]>]]>Fri, 18 Aug 2017 13:43:49 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/80/128/kor.-pererabotka_08-(1)_s-dlya-sajta(1).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/80/128/kor.-pererabotka_08-(1)_s-dlya-sajta(1).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" №8 (113) август 2017]]>]]>Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7e/126/pererabotka07_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7e/126/pererabotka07_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 7 (112) июль 2017]]>]]>Thu, 29 Jun 2017 09:09:45 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7d/125/pererabotka06_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7d/125/pererabotka06_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 6 (111) июль 2017]]>]]>Thu, 15 Jun 2017 06:37:53 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7b/123/pererabotka05_korr.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7b/123/pererabotka05_korr.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 5 (110) июнь 2017]]>]]>Thu, 25 May 2017 09:11:46 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/79/121/pererabotka04_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/79/121/pererabotka04_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 4 (109) май 2017]]>]]>Tue, 11 Apr 2017 12:42:13 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/77/119/pererabotka_03_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/77/119/pererabotka_03_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 3 (108) апрель 2017]]>]]>Fri, 03 Mar 2017 11:49:38 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/76/118/pererabotka02.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/76/118/pererabotka02.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 2 (107) Март 2017]]>]]>Tue, 07 Feb 2017 10:18:33 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/75/117/pererabotka01_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/75/117/pererabotka01_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 1 (106) Феварль 2017]]>]]>Thu, 29 Dec 2016 10:14:04 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/73/115/pererabotka14_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/73/115/pererabotka14_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 14 (105) Декабрь 2016]]>]]>Tue, 13 Dec 2016 06:51:17 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/70/112/pererabotka13_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/70/112/pererabotka13_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 13 (104) Декабрь 2016]]>]]>Tue, 29 Nov 2016 05:12:45 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6f/111/pererabotka12_korr_s-dlya-saita-1(1).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6f/111/pererabotka12_korr_s-dlya-saita-1(1).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 12 (103) Ноябрь 2016]]>]]>Mon, 07 Nov 2016 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6e/110/pererabotka11_korr_s(2).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6e/110/pererabotka11_korr_s(2).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 11 (102) Октябрь 2016]]>]]>Thu, 13 Oct 2016 12:28:20 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/71/113/pererabotka10_korr-(1)-dlya-saita(2).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/71/113/pererabotka10_korr-(1)-dlya-saita(2).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 10 (101) Октябрь 2016 г.]]>]]>Thu, 01 Sep 2016 07:35:30 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6c/108/pererabotka-9-(100)-avgust-2016.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6c/108/pererabotka-9-(100)-avgust-2016.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 9 (100) Август 2016]]>]]>Wed, 10 Aug 2016 09:38:10 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6b/107/pererabotka-8-(99)-avgust-2016.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6b/107/pererabotka-8-(99)-avgust-2016.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 8 (99) Август 2016]]>]]>Thu, 07 Jul 2016 10:59:57 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6a/106/pererabotka07_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6a/106/pererabotka07_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 7 (98) Июль 2016]]>]]>Thu, 30 Jun 2016 10:07:04 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/69/105/pererabotka-6-(97)-iyul-2016.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/69/105/pererabotka-6-(97)-iyul-2016.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 6 (97) Июнь 2016]]>]]>Wed, 08 Jun 2016 08:28:28 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/67/103/pererabotka05_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/67/103/pererabotka05_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 5 (96) Июнь 2016]]>]]>Thu, 28 Apr 2016 11:00:39 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/66/102/pererabotka04_korr-(2)-dlya-sajta_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/66/102/pererabotka04_korr-(2)-dlya-sajta_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 4 (95) Май 2016]]>]]>