Издание «Газпром переработка»http://pererabotka.gazprom.ru/?from=rssruSun, 21 Oct 2018 06:29:14 +0000Sun, 21 Oct 2018 06:29:14 +0000Fri, 28 Sep 2018 10:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/9a/154/verstka-print.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/9a/154/verstka-print.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 7 (126) сентябрь 2018]]>]]>Thu, 30 Aug 2018 11:38:06 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/99/153/verstka.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/99/153/verstka.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 6 (125) август 2018]]>]]>Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/98/152/pererabotka_sait.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/98/152/pererabotka_sait.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 5 (124) июль 2018]]>]]>Wed, 13 Jun 2018 09:20:07 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/97/151/pererabotka-sait.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/97/151/pererabotka-sait.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 4 (123) июнь 2018]]>]]>Mon, 21 May 2018 13:36:14 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/95/149/3nomer_print.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/95/149/3nomer_print.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 3 (122) май 2018]]>]]>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/93/147/pererabotka-2-aprel-2018-(2).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/93/147/pererabotka-2-aprel-2018-(2).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 2 (121) апрель 2018]]>]]>Wed, 14 Mar 2018 06:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/90/144/print_pererabotka.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/90/144/print_pererabotka.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 1 (120) март 2018]]>]]>Thu, 11 Jan 2018 06:29:35 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8c/140/pererabotka14-(1)_korr_s-dlya-sajta-itog.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8c/140/pererabotka14-(1)_korr_s-dlya-sajta-itog.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 14 (119) декабрь 2017]]>]]>Thu, 21 Dec 2017 11:23:43 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8a/138/pererabotka13_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/8a/138/pererabotka13_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 13 (118) декабрь 2017]]>]]>Mon, 18 Dec 2017 07:53:57 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/88/136/korr.-pererabotka_12_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/88/136/korr.-pererabotka_12_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 12 (117) ноябрь 2017]]>]]>Thu, 07 Dec 2017 06:40:34 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/86/134/korr.-pererabotka_11_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/86/134/korr.-pererabotka_11_s-dlya-sajta-i-rasprostraneniya.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 11 (116) ноябрь 2017]]>]]>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/85/133/pererabotka10_korr-(2)_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/85/133/pererabotka10_korr-(2)_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 10 (115) октябрь 2017]]>]]>Thu, 28 Sep 2017 10:56:40 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7f/127/pererabotka09_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7f/127/pererabotka09_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 9 (114) сентябрь 2017]]>]]>Fri, 18 Aug 2017 13:43:49 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/80/128/kor.-pererabotka_08-(1)_s-dlya-sajta(1).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/80/128/kor.-pererabotka_08-(1)_s-dlya-sajta(1).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" №8 (113) август 2017]]>]]>Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7e/126/pererabotka07_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7e/126/pererabotka07_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 7 (112) июль 2017]]>]]>Thu, 29 Jun 2017 09:09:45 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7d/125/pererabotka06_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7d/125/pererabotka06_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 6 (111) июль 2017]]>]]>Thu, 15 Jun 2017 06:37:53 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7b/123/pererabotka05_korr.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/7b/123/pererabotka05_korr.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 5 (110) июнь 2017]]>]]>Thu, 25 May 2017 09:11:46 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/79/121/pererabotka04_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/79/121/pererabotka04_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 4 (109) май 2017]]>]]>Tue, 11 Apr 2017 12:42:13 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/77/119/pererabotka_03_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/77/119/pererabotka_03_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 3 (108) апрель 2017]]>]]>Fri, 03 Mar 2017 11:49:38 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/76/118/pererabotka02.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/76/118/pererabotka02.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 2 (107) Март 2017]]>]]>Tue, 07 Feb 2017 10:18:33 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/75/117/pererabotka01_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/75/117/pererabotka01_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 1 (106) Феварль 2017]]>]]>Thu, 29 Dec 2016 10:14:04 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/73/115/pererabotka14_korr_s-dlya-sajta.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/73/115/pererabotka14_korr_s-dlya-sajta.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 14 (105) Декабрь 2016]]>]]>Tue, 13 Dec 2016 06:51:17 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/70/112/pererabotka13_korr_s.pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/70/112/pererabotka13_korr_s.pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 13 (104) Декабрь 2016]]>]]>Tue, 29 Nov 2016 05:12:45 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6f/111/pererabotka12_korr_s-dlya-saita-1(1).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6f/111/pererabotka12_korr_s-dlya-saita-1(1).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 12 (103) Ноябрь 2016]]>]]>Mon, 07 Nov 2016 00:00:00 +0000http://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6e/110/pererabotka11_korr_s(2).pdfhttp://pererabotka.gazprom.ru/d/journal/6e/110/pererabotka11_korr_s(2).pdf?from=rss<![CDATA[Газета "Переработка" № 11 (102) Октябрь 2016]]>]]>